Socijalni radnik procenjuje potrebu za smeštajem u dom, definiše potrebe korisnika, i shodno tome predlaže odgovarajuću kategoriju smeštaja. Po prijemu korisnika u dom, definišu se mere za ugodan boravak, štite njegova prava i interese u saradnji sa srodnicima. Prati adaptaciju korisnika na nove uslove smeštaja, kolektivni život, rešava novonastale probleme u cilju efikasnog uklapanja u kolektiv.

Prilikom odluke o smeštaju, razmatraju se potrebe i navike korisnika doma za smeštaj starih lica. Povezuju se osobe sličnih potreba, interesovanja i životnih stavova.

Svakodnevno se prati stanje korisnika, i odmah reaguje na promene.

Neophodna dokumentacija za smeštaj.

  • Kopija medicinske dokumentacije
  • Kopija lične karte i original na uvid
  • Kopija zdravstvene knjižice
  • Spisak terapije po poslednjem izveštaju lekara